Revision vs Årsregnskab

Revision vs Årsregnskab

Hvad er forskellen på revision og årsregnskab? Et årsregnskab viser et års indtjening i en resultatopgørelse samt den finansielle status i balancen med aktiver og passiver. En revision er de handlinger en godkendt revisor, som en statsautoriseret revisor skal udføre for at kontrollere om der er væsentlige fejl og mangler i et årsregnskab. Et årsregnskab er derfor en revision plus et årsregnskab.

Revision udføres efter internationale revisionsstandarder. Der findes en lang række revisionsstandarder, og derfor kræver det en lang uddannelse at blive statsautoriseret revisor. I korte træk går en revision dog ud på at revisor laver en planlægning, hvor revisor tager stilling til hvilke regnskabsposter der er væsentlige og risikofyldte i årsregnskabet. På baggrund af denne planlægning tager revisor stilling til hvilke revisionshandlinger der skal udføres før at den godkendte revisor kan afgive en revisionspåtegning. En revision vil ofte indebære at revisor ser om virksomheden har udstedt fakturaer for eksempelvis udleje af depotrum, men også om momslovens regler til fakturaer er overholdt og om kunden, også kaldet debitoren, har indbetalt pengene. En revision plus revisionshandlinger er meget tidskrævende, og derfor er revision dyrt for en virksomhed. I stedet for revision af årsregnskabet kan mange vælge at fravælge revision og i stedet købe udvidet gennemgang, review eller assistance med opstilling af årsregnskab. Der er altså tale om 4 forskellige revisorpåtegninger, til hver sin pris. Den billigste revisorerklæring er assistance med opstilling af årsrapport. Vælger man en dyrere revisorerklæring laver revisor de samme handlinger, men plus nogle flere revisorhandlinger. En revision er derfor udvidet gennemgang plus andre revisorhandlinger.

En revision plus statsautoriseret revisors underskrift giver et årsregnskab troværdighed og kreditværdighed. Derfor kan en revision plus revisionspåtegning være en rigtig god ide for rigtig mange virksomheder. Samtidig kan man vælge revision plus skatterådgivning og derfor få ekstra værdi for sit revisionshonorar. Man kan få revision plus skatterådgivning i hele landet – helt fra Aalborg til Aarhus, fra Aars til Faaborg og fra Viborg over Randers til Bjerringbro.

Revision vs Årsregnskab

Skriv et svar

Rul til toppen